Saturday, 10 May 2014

Ringgit Mengintai Di Bawah Teduhan Pohon Kelapa BaliDicelah-celah pohon bali yang tegap dan menghijau ribuan bebek putih gebu berehat di bawah teduhan pohon bali. 

Bebek diusahakan secara komersial oleh empat orang lelaki dan dibantu oleh tiga orang pekerja.  Mereka menggabungkan tenaga, fkiran dan modal untuk menternak bebek secara besar-besaran Modal berbayar  sebanyak R80 000.00 dilaburkan untuk  projek ini.  Ianya diletakkan di bawah kelolaan 'Bebek Resources'


Ladang bebek di Labu Besar,Kulim,Kedah.


Bebek yang dihasil diladang ini menggunakan makanan yang formulanya dihasilkan oleh  'Bebek Holding'. Anti-biotik jarang digunakan. Vaksin juga tidak  digunakan.  Menurut  A.Wahab setakat ini  formula yang  digunakan  mendapatkan  hasil  yang memuaskan.Kata peribahasa Melayu, sambang penuh jala  terletak, laut kering ikan mengempas.

Daging bebek dijual secara  borong dan runcit. Kedai  makanan di sekitar  Kulim dan juga  ada sampai Tawar yang  memesan bebek  daripada mereka.  Mereka menghantar sendiri  bebek yang sudah diproses.

Sangkar bebek.

Biasanya bebek akan ditangkap pada pukul  2.00 pagi kerana  hawa  pada masa  itu sejuk dan dimasukkan ke  dalam sangkar.  Ini bertujuan  untuk  mengelakkan bebek daripada terdedah dan terkena panas matahari  yang  kuat. Biasanya bebek akan  disembelih pada awal pagi  dan diproses sebelum dijual.
Encik Rodi pengurus ladang menunjukkan  cara  'melayur'  bebek selepas dicabut bulu kasar. Yang dilayur ialah bulu halus atau disebut  'bulu pahat'

Ladang bebek yang berusia 2 tahun  itu  menyediakan 6 petak ataupun rungan untuk bebek  yang  sudah dewasa.  Setiap petak  boleh  menampung 1740 ekor  bebek. Bebek yang sudah berusia  38 hari  ke atas  sudah  boleh  dijual. Bebek dijual setiap minggu dengan  menggunakan lori yang  tidak melebihi 5 tan.


Oleh  Shakir  Taha

No comments:

Post a Comment